ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลบ้านไผ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓