ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลด้วยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเห … Read More