ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงาช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศผู้ผ่านการสอบ