ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่

ประกาศโรงพยาบาล

>>> ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ <<<
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-11 มีนาคม 2564 ณ งานธุรการ (ชั้น3) โรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งเดิม ในวันและเวลาราชการ
#รายละเอียดตามหนังสือประกาศด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม 043-274-143