Ban Phai Hospital


ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศ
ชื่อเอกสาร วันที่ลงประกาศ File
ประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน 19/07/24 เปิดดู
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 19/07/24 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ 17/07/24 เปิดดู
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา 16/07/24 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 25/06/24 เปิดดู
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 21/06/24 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 20/06/24 เปิดดู
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 27/05/24 เปิดดู
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 27/05/24 เปิดดู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 16/05/24 เปิดดู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16/05/24 เปิดดู
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 34 อัตรา 29/04/24 เปิดดู
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 29/04/24 เปิดดู
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26/04/24 เปิดดู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (พกส.) ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 09/04/24 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร 20/03/24 เปิดดู
ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปี 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ดังนี้ 1.งบแสดงฐานะทางการเงิน 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน 3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 19/03/24 เปิดดู
ประกาศรับสมัครพนักงานงานกระทรวง ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13/03/24 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 06/03/24 เปิดดู
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประเมินความรู้ความสามารถ พกส. 14/09/23 เปิดดู
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวง ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล 29/08/23 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ระดับความสูงโดยประมาณ (รวมหลังคาน)๒.๕๐ เมตร ความยาว ๓๘๕ เมตร 18/08/23 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Monitor) จำนวน ๕ เครื่อง 18/08/23 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15/08/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA 27/07/23 เปิดดู
ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 18/07/23 เปิดดู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา 13/06/23 เปิดดู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา 13/06/23 เปิดดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและฯ 08/06/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 21/04/23 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด 21/04/23 เปิดดู
ประกาศประมูลขายทอดตลาด 15/02/23 เปิดดู
การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 30/01/23 เปิดดู
การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 30/01/23 เปิดดู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24/01/23 เปิดดู
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วไป(รายวัน) 16/01/23 เปิดดู
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/23 เปิดดู
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/23 เปิดดู
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 05/01/23 เปิดดู
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า 21/10/22 เปิดดู
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน 21/10/22 เปิดดู
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/22 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/22 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/22 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/22 เปิดดู
ประกวดราคาเครื่องจี้ห้ามเลือด 15/07/22 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล 15/07/22 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 15/05/22 เปิดดู
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพิ่ม 15/01/22 เปิดดู
| Today
ผู้อำนายการโรงพยาบาล | นายแพทย์อดุลย์ บำรุง

นายอดุลย์ บำรุง
ผู้อำนายการโรงพยาบาลบ้านไผ่
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.บ้านไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย | Today
ชื่อเอกสาร วันที่ลงประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 19/07/24
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา 16/07/24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 27/05/24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 27/05/24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 16/05/24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16/05/24
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 34 อัตรา 29/04/24
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 29/04/24
ประกาศรับสมัครพนักงานงานกระทรวง ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13/03/24
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวง ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล 29/08/23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา 13/06/23
การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 30/01/23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24/01/23
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วไป(รายวัน) 16/01/23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 05/01/23
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพิ่ม 15/01/22
วิดิทัศน์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103"
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณาสุข
โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณ
กิจกรรม