หน้าหลัก


...
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศ
ชื่อเอกสาร วันที่ลงประกาศ File
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้า 21/10/65 เปิดดู
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน 21/10/65 เปิดดู
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/65 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/65 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/65 เปิดดู
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/65 เปิดดู
ประกวดราคาเครื่องจี้ห้ามเลือด 15/07/65 เปิดดู
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล 15/07/65 เปิดดู
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 15/05/65 เปิดดู
ปฏิทินห้องประชุม | Today
ผู้อำนายการโรงพยาบาล | นายแพทย์อดุลย์ บำรุง

นายอดุลย์ บำรุง
ผู้อำนายการโรงพยาบาลบ้านไผ่
วิสัยทัศน์

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.บ้านไผ่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย | Today
ชื่อเอกสาร วันที่ลงประกาศ
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพิ่ม 15/01/65
COVID-19
โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณ
กิจกรรม