เบอร์ติดต่อภายใน

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
โรงพยาบาลบ้านไผ่ 043272234
ห้องฉุกเฉิน (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771065
ตึกผู้ป่วยหญิง (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771066
ตึกผู้ป่วยชาย (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771067
ตึกผู้ป่วยเด็ก (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771206
ตึกผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4 (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771068
ตึกผู้ป่วยพิเศษชั้น 5 (voip phone รพ.ขอนแก่น) 043009900 ต่อ 771207